ГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙГ

✦ БИД БҮТЭЭНЭ

ЛЭДСИТИ ХХК нь 2011 оноос гудамж зам талбай, фасадны гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэл, лед дэлгэц, камержуулалт, угсралт суурилуулалт, 0,4-35kВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, туршилт, тохируулга хийх чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлэн тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, s

ЧАНАРТАЙ ГҮЙЦЭТГЭЛ

✦ ТЕХНОЛОГИЙН ШИЙДЭЛ

✦ ТЕХНОЛОГИЙН ШИЙДЭЛ

30+

Гудамж талбай

20+

Фасадны гэрэл

10+

Цахилгаан дамжуулах станц

10+

LED дэлгэц түрээс, засвар

Бидний

✦ Үнэт зүйлс

Мэргэшсэн өндөр чадавх

Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, өөрийгөө болон бусдыг байнга хөгжүүлдэг

Мэргэшсэн өндөр чадавх

Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, өөрийгөө болон бусдыг байнга хөгжүүлдэг

Мэргэшсэн өндөр чадавх

Мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, өөрийгөө болон бусдыг байнга хөгжүүлдэг

Багийн сэтгэлгээ

Харилцан итгэлцэл, хүндлэл, эерэг дулаан харьцааг буй болгон хамт олонтойгоо үр дүнтэй хамтран ажилладаг

Багийн сэтгэлгээ

Харилцан итгэлцэл, хүндлэл, эерэг дулаан харьцааг буй болгон хамт олонтойгоо үр дүнтэй хамтран ажилладаг

Багийн сэтгэлгээ

Харилцан итгэлцэл, хүндлэл, эерэг дулаан харьцааг буй болгон хамт олонтойгоо үр дүнтэй хамтран ажилладаг

Санал санаачилга

Хөгжүүлэх, сайжруулах, асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч шийдэл, санал санаачилгыг байнга гаргадаг

Санал санаачилга

Хөгжүүлэх, сайжруулах, асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч шийдэл, санал санаачилгыг байнга гаргадаг

Санал санаачилга

Хөгжүүлэх, сайжруулах, асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч шийдэл, санал санаачилгыг байнга гаргадаг

Үнэнч шударга зарчим

Хууль журмыг алхам тутамдаа дээдэлдэг, аливаад үнэнч шударга ханддаг, компанийн ёс зүйн дүрмийг өдөр тутам мөрдлөг болгодог.

Үнэнч шударга зарчим

Хууль журмыг алхам тутамдаа дээдэлдэг, аливаад үнэнч шударга ханддаг, компанийн ёс зүйн дүрмийг өдөр тутам мөрдлөг болгодог.

Үнэнч шударга зарчим

Хууль журмыг алхам тутамдаа дээдэлдэг, аливаад үнэнч шударга ханддаг, компанийн ёс зүйн дүрмийг өдөр тутам мөрдлөг болгодог.

Гэрэлтүүлэг

Барилга, зам, гудамж

Барилгын гадна фасад гэрэлтүүлэг

Фасадын гэрэлтүүлэг нь тухайн барилгын архитектурын онцлогийг тодотгон харуулахаас гадна хотын өнгө үзэмжийг ихээр нэмэгдүүлдэг.

Барилгын гадна фасад гэрэлтүүлэг

Фасадын гэрэлтүүлэг нь тухайн барилгын архитектурын онцлогийг тодотгон харуулахаас гадна хотын өнгө үзэмжийг ихээр нэмэгдүүлдэг.

Барилгын гадна фасад гэрэлтүүлэг

Фасадын гэрэлтүүлэг нь тухайн барилгын архитектурын онцлогийг тодотгон харуулахаас гадна хотын өнгө үзэмжийг ихээр нэмэгдүүлдэг.

Гэрлэн дохио, гэрэлт гарцын төслүүд

Олон улс болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй дүрэм, норм стандартын дагуу авто зам, явган хүний гарцын гэрлэн дохиог шинээр байгуулах, шилжүүлэх ажлуудыг гүйцэтгэж байна

Гэрлэн дохио, гэрэлт гарцын төслүүд

Олон улс болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй дүрэм, норм стандартын дагуу авто зам, явган хүний гарцын гэрлэн дохиог шинээр байгуулах, шилжүүлэх ажлуудыг гүйцэтгэж байна

Гэрлэн дохио, гэрэлт гарцын төслүүд

Олон улс болон Монгол улсад мөрдөгдөж буй дүрэм, норм стандартын дагуу авто зам, явган хүний гарцын гэрлэн дохиог шинээр байгуулах, шилжүүлэх ажлуудыг гүйцэтгэж байна

Гэрлэн чимэглэл, тохижилт

LED гэрэл ашиглаж төрөл бүрийн гэрлэн чимэглэлийн ажлыг гүйцэтгэх болон шинэ жилийн гэрлэн чимэглэл, модны гэрлэн чимэглэл, хана, таазны гэрлэн чимэглэл гүйцэтгэж байна.

Гэрлэн чимэглэл, тохижилт

LED гэрэл ашиглаж төрөл бүрийн гэрлэн чимэглэлийн ажлыг гүйцэтгэх болон шинэ жилийн гэрлэн чимэглэл, модны гэрлэн чимэглэл, хана, таазны гэрлэн чимэглэл гүйцэтгэж байна.

Гэрлэн чимэглэл, тохижилт

LED гэрэл ашиглаж төрөл бүрийн гэрлэн чимэглэлийн ажлыг гүйцэтгэх болон шинэ жилийн гэрлэн чимэглэл, модны гэрлэн чимэглэл, хана, таазны гэрлэн чимэглэл гүйцэтгэж байна.

Цахилгаан

ЦДАШ, эрчим хүчний зураг

Тусгай зөвшөөрөл

Эрчим хүчний яам, Барилга хот байгуулалтын яамнаас олгодог 0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, Дэд станцын засвар, угсралт, туршилт, тохируулга хийх тусгай зөвшөөрөлтэй

Тусгай зөвшөөрөл

Эрчим хүчний яам, Барилга хот байгуулалтын яамнаас олгодог 0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, Дэд станцын засвар, угсралт, туршилт, тохируулга хийх тусгай зөвшөөрөлтэй

Тусгай зөвшөөрөл

Эрчим хүчний яам, Барилга хот байгуулалтын яамнаас олгодог 0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, Дэд станцын засвар, угсралт, туршилт, тохируулга хийх тусгай зөвшөөрөлтэй

Цахилгаан

Эрчим хүчний барилга угсралт, цахилгаан дамжуулах шугамын ажлыг тухайн салбартаа олон жил ажилласан, арвин туршлагатай инженер техникийн хамт олон мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.

Цахилгаан

Эрчим хүчний барилга угсралт, цахилгаан дамжуулах шугамын ажлыг тухайн салбартаа олон жил ажилласан, арвин туршлагатай инженер техникийн хамт олон мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.

Цахилгаан

Эрчим хүчний барилга угсралт, цахилгаан дамжуулах шугамын ажлыг тухайн салбартаа олон жил ажилласан, арвин туршлагатай инженер техникийн хамт олон мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэж байна.

Эрчим хүчний зураг төсөл

Эрчим хүчний цахилгаан байгууламжийн ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас гадна инженерчлэл, судалгаа шинжилгээ, цахилгаан хангамжийн төлөвлөлтийн мэргэжлийн зөвлөгөөг

Эрчим хүчний зураг төсөл

Эрчим хүчний цахилгаан байгууламжийн ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас гадна инженерчлэл, судалгаа шинжилгээ, цахилгаан хангамжийн төлөвлөлтийн мэргэжлийн зөвлөгөөг

Эрчим хүчний зураг төсөл

Эрчим хүчний цахилгаан байгууламжийн ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахаас гадна инженерчлэл, судалгаа шинжилгээ, цахилгаан хангамжийн төлөвлөлтийн мэргэжлийн зөвлөгөөг

LED дэлгэц, Камер

Барилга, зам, гудамж

ЛЭД дэлгэц худалдаа, түрээс

Бид LED электрон дэлгэцийн чиглэлдээ хамгийн олон жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын нэг юм. Өнгөрсөн хугацаанд хувь хүн, албан байгууллагуудын захиалгаар 500 гаруй LED электрон дэлгэц угсарч, гүйцэтгэсэн. Манай мэргэжлийн электроникийн инженерүүд таны хүссэн LED дэлгэцийг бодит болгоно.

ЛЭД дэлгэц худалдаа, түрээс

Бид LED электрон дэлгэцийн чиглэлдээ хамгийн олон жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын нэг юм. Өнгөрсөн хугацаанд хувь хүн, албан байгууллагуудын захиалгаар 500 гаруй LED электрон дэлгэц угсарч, гүйцэтгэсэн. Манай мэргэжлийн электроникийн инженерүүд таны хүссэн LED дэлгэцийг бодит болгоно.

ЛЭД дэлгэц худалдаа, түрээс

Бид LED электрон дэлгэцийн чиглэлдээ хамгийн олон жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж буй компаниудын нэг юм. Өнгөрсөн хугацаанд хувь хүн, албан байгууллагуудын захиалгаар 500 гаруй LED электрон дэлгэц угсарч, гүйцэтгэсэн. Манай мэргэжлийн электроникийн инженерүүд таны хүссэн LED дэлгэцийг бодит болгоно.

Хяналтын камержуулалт, угсралт үйлчилгээ

Төрийн болон хувийн байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлага, бизнесийн онцлогт нийцсэн мэдээллийн технологийн үйлчилгээг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглаж тогтмол гүйцэтгэж байна.

Хяналтын камержуулалт, угсралт үйлчилгээ

Төрийн болон хувийн байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлага, бизнесийн онцлогт нийцсэн мэдээллийн технологийн үйлчилгээг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглаж тогтмол гүйцэтгэж байна.

Хяналтын камержуулалт, угсралт үйлчилгээ

Төрийн болон хувийн байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлага, бизнесийн онцлогт нийцсэн мэдээллийн технологийн үйлчилгээг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг ашиглаж тогтмол гүйцэтгэж байна.

Гэрлэн чимэглэл, тохижилт

LED гэрэл ашиглаж төрөл бүрийн гэрлэн чимэглэлийн ажлыг гүйцэтгэх болон шинэ жилийн гэрлэн чимэглэл, модны гэрлэн чимэглэл, хана, таазны гэрлэн чимэглэл гүйцэтгэж байна.

Гэрлэн чимэглэл, тохижилт

LED гэрэл ашиглаж төрөл бүрийн гэрлэн чимэглэлийн ажлыг гүйцэтгэх болон шинэ жилийн гэрлэн чимэглэл, модны гэрлэн чимэглэл, хана, таазны гэрлэн чимэглэл гүйцэтгэж байна.

Гэрлэн чимэглэл, тохижилт

LED гэрэл ашиглаж төрөл бүрийн гэрлэн чимэглэлийн ажлыг гүйцэтгэх болон шинэ жилийн гэрлэн чимэглэл, модны гэрлэн чимэглэл, хана, таазны гэрлэн чимэглэл гүйцэтгэж байна.

Цахилгаантай холбоотой хүссэн бүтээгдэхүүнээ манайхаас

Цахилгаантай холбоотой хүссэн бүтээгдэхүүнээ манайхаас

Гадна гэрэлтүүлгүүд

Гадна гэрэлтүүлгүүд

Гадна гэрэлтүүлгүүд

Дотор гэрэлтүүлгүүд

Дотор гэрэлтүүлгүүд

Дотор гэрэлтүүлгүүд

Барилгын цахилгааны материал

Барилгын цахилгааны материал

Барилгын цахилгааны материал

Барилгын материал

Барилгын материал

LED дэлгэцүүд

LED дэлгэцүүд

Кабель болон дагалдах хэрэгслүүд

Кабель болон дагалдах хэрэгслүүд

Трансформаторууд

ЦДАШ-ын төмөр хийцүүд

Автомат, пускатель, реле, контактор

Яагаад LED CITY гэж ?

Салбартай түүчээлэгч мэргэжлийн, туршлагатай хамт олон маань биднийг сонгох шалтгаан билээ. 2023 оноос үйл ажиллагааныхаа хүрээг тэлж дэлхийд салбар бүрдээ тэргүүлэгч өндөр чанарын бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхээр Шин Шэн Энержи ХХК-тай хамтран ажиллаж байна.

Мэргэшсэн инженерүүд

Мэргэшсэн инженерүүд

Мэргэшсэн инженерүүд

Технологийн шийдэл

Технологийн шийдэл

Технологийн шийдэл

Найдвартай тоног төхөөрөмж

Найдвартай тоног төхөөрөмж

Найдвартай тоног төхөөрөмж

Нийтлэг асуулт, Хариулт

Та өөртөө шаардлагатай байгаа цахилгааны тооцоолол хийхийг хүсэж байвал доорх товч дээр дарна уу.

Танай компани юугаараа өөр вэ?

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Танай компани юугаараа өөр вэ?

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Танай компани юугаараа өөр вэ?

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ?

We ma"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.intain high standards of quality through a rigorous vetting process for our writers, ongoing training, and meticulous editing and proofreading.

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ?

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ?

We ma"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.intain high standards of quality through a rigorous vetting process for our writers, ongoing training, and meticulous editing and proofreading.

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Танай бүтээгдэхүүн юугаараа өөр вэ

Бүртгэл манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг авах боломжтой.

Copyright 2024 - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдав.

Бүртгэл манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг авах боломжтой.

Copyright 2024 - Бүх эрх хуулиар хамгаалагдав.

Stories That Captivate, Engage, and Convert

Over 15k+ Customers & Companies Trust Us.

A dynamic solution designed to transform the way you create content. With unparalleled Natural Language Generation, our tool crafts compelling, tailored narratives.

Interactive Content Generation

Content Collaboration and Review

Emotion and Sentiment Analysis

Image and Media Suggestions

Get Amazing Writing Tricks to Rank & Grow Your Business Online

Privacy Policy

Terms & Conditions

Copyright 2020-23 - All Right Reserved