• Хэнтий аймаг, тулах түшиг ххк Үйлчилгээний төвийн барилгын цахилгааны ажил 2014
  • Гудамж төсөл, Станцын зам 6кВ 0,5км кабель, КТПН угсралт 2015
  • Дархан-уул, Орхон сум, Бүрэнтолгой багийн ЦДАШ татах, КТПН шинээр угсрах ажил 2015
  • Хэнтий аймаг, Эвт худалдааны төвийн барилгын цахилгааны ажил 2015
  • Дорноговь аймаг, Замын-үүд сумын шинэ сууришлын бүс рүү ЦДАШ өргөтгөн татах ажил 2016
  • Төв аймаг, Аржанчивлан Цахилгааны шугам татах ажил 2016