• Зун Шин ХХК-ны оффисын байр, Дотоод сүлжээ 2013
  • KOICA, Сургалтын төвийн дотоод сүлжээ 2014
  • Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Гэрлэн дохионы зөрчил, хурдны зөрчил илрүүлэх камерууд суурилуулах ажил 2015
  • 102-р сургууль зарлан мэдээлэх систем 2016
  • Индра Сафир ХХК, Серверийн өрөө байгуулах 2016
  • Сүхбаатар дүүрэг ЗДТГ, Компьютер тоног төхөөрөмж нийлүүлэх2016
  • MKIT Сургалтын төвийн гал, камер, дотоод сүлжээ 2017
  • ХХААХҮЯам, Камерын систем, зарлан мэдээлэх систем 2017
  • Цэцэн интернэшнл ХХК-ны дохиолол, камерын систем 2017