ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ТӨРӨЛ

 • Гудамжны гэрэлтүүлэг
 • Талбайн гэрэлтүүлэг
 • Авто болон явган замын гэрэлтүүлэг
 • ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН АЖЛУУД

 • Дархан-уул аймаг Орхон сум Гудамжны гэрэлтүүлэг
 • Дархан-уул аймаг Хонгор сум Гудамжны гэрэлтүүлэг
 • Дорнод аймаг Халх гол сумын гэрэлтүүлгийн бүрэн шинэчлэлт
 • Дорнод аймаг Халхгол сумын Ялалт багийн гэрэлтүүлэг шинээр тавих ажил
 • Чингэлтэй дүүрэг 4-р хороо Хороолол дундах гэрэлтүүлэг
 • Олон улсын энэрлийн байгууллага, төрөх тасгийн гадна гэрэлтүүлэг
 • Уул уурхайн тэсэлгээний БЛАСТ ХХК-ны кэмпэд гэрэлтүүлэг нийлүүлэх
 • Дорноговь аймаг Замын-үүд сумын гэрэлтүүлэг
 • Чингэлтэй дүүрэг 19-р хороо Тахилтын гудамжны гэрэлтүүлэг
 • Дархан-уул аймаг, Дархан сумын 2-р багийн гэрэлтүүлэг
 • Дархан-уул аймаг, Дархан сумын 2-р багийн гэрэлтүүлэг үргэлжлэл
 • Дархан-ууд аймаг, Дархан сумын 13-р баг замын гэрэлтүүлэг
 • Дархан-уул аймаг, 15-р баг Тэдигээс Нисэх онгоцны буудал хүртлэх гэрэлтүүлэг
 • Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбайн урд хэсгийн гэрэлтүүлэг